KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

poTworzymy  Stwory i Potwory ?

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM

Zobaczcie filmy na naszej stronie www.stworypotwory.pl i zainspirujcie się naszymi postaciami z demonologii słowiańskiej.

Następnie stwórzcie portret wybranej przez siebie postaci.

Oczywiście wybierzcie sami i zaskoczcie nas, nie musi to być postać z projektu Stwory Potwory, może być to całkiem inny bohater ludowych wierzeń?

DZIECIAKI I MŁODZIEŻY DO DZIEŁA !!!

poTwórzcie z Nami ?

Gotowe prace w formacie A4 sfotografujcie (technika plastyczna dowolna) i prześlijcie na adres: stworypotworyziemislowianskiej@gmail.com z dopiskiem „konkurs- poTworzymy  Stwory i Potwory”. Czekamy na Wasze zdjęcia prac plastycznych do 20 października 2020 roku.

3 portrety z każdej kategorii zostaną nagrodzone książkami.

Rozwiązanie konkursu nastąpi 21 października 2020 roku.

Śledźcie nasz profil na facebook oraz Instagramie. Stwórz razem z nami cudowną Galerię STWORÓW I POTWORÓW? Z nadesłanych prac stworzymy  Galerię STWORÓW I POTWORÓW która będzie dostępna na naszej stronie www.stworypotwory.pl.

REGULAMIN KONKURSU

poTworzymy  Stwory i Potwory

  1. Organizatorem konkursu jest TEATRTRIP – podróże ze sceną reprezentowanym przez Anna Bączek-Lieber.
  • Konkurs organizowany jest w ramach projektu Stwory Potwory ziemi słowiańskiej, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura

w sieci”.

  • Przedmiotem konkursu jest stworzenie / narysowanie/ namalowanie (dowolna technika plastyczna) portretu w formacie A4 wybranej przez uczestnika postaci z demonologii słowiańskiej (nie musi być to postać z projektu Stwory Potwory).
  • Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży.  W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie wypełnia i podpisuje prawny opiekun. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci w wieku od 5 do 9 lat

– dzieci w wieku od 10 do 15 lat

  • Publikacja danych i wizerunków uczestników: Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Teatru Trip oraz zgody na nieodpłatne prawo publikacji przesłanego przez uczestników zdjęcia pracy plastycznej do celów edukacyjnych i popularyzatorskich,                          w materiałach promocyjnych, prasie, na stronie internetowej Stwory Potwory ziemi słowiańskiej oraz Teatrtrip – podróże ze sceną, na profilach społecznościowych Facebook, Instagram wymienionych instytucji.
  • W celu wzięcia udziału w konkursie prosimy o wypełnienie zgłoszenia konkursowego                        a następnie przesłanie go w załączniku wraz z zdjęciem pracy konkursowej na adres stworypotworyziemislowiańskiej@gamial.com z dopiskiem „konkurs- poTworzymy  Stwory i Potwory ” do 20 października 2020 roku.  Jeśli mieliby Państwo jakikolwiek problem                            z przesłaniem pliku prosimy o kontakt:  tel. 503606301. Możliwe jest również przesłanie pliku za pomocą https://wetransfer.com/ (w wersji bezpłatnej).
  • Podział nagród pozostaje w gestii Jury, powołanego przez Organizatora. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny. Nagrody zostaną przesłane na podany adres z zgłoszenia. Laureaci zostaną poinformowani mailowa o wygranej. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 21 października 2020 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE