Bibliografia

„Bestiariusz Słowiański. Część pierwsza i druga” – Witold Vargas, Paweł Zych.

„Bestiariuszek. Niewidzialni pomocnicy”- Witold Vargas.

„Wielka Księga Demonów Polskich” – Barbara i Adam Podgórscy.

„Polska Demonologia Ludowa” – Leonard J. Pełka.

„W świecie bajki ludowej” – Julian Krzyżanowski.

„W Kręgu Upiorów i Wilkołaków” – Bohdan Baranowski.

„Strachy. W kręgu dawnych śląskich wierzeń” – Marian Grzegorz Gerlich.

„Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach” – Dorota Simonides.

„Kumotry diobła” – Dorota Simonides.

„DZIEŁA II. Ludowa literatura górnicza. Śladami tradycji – studia nad folklorem górniczym. Podania górnicze z górnego śląska” – Józef Ligęza.

„Legendy i Baśnie” – Gustaw Morcinek.

„KLECHDY górnośląskie” – Jerzy Buczyński.

„Od Cieszyna do Gogolina. Gawędy, Baśnie, Legendy” – Aleksander Widera.

„Bajki Śląskie” – Lucjan Malinowski.

„Bery i bojki śląskie” – Stanisław Ligoń.

„W skarbnikowym królestwie. Baśnie i podania śląskie” – wybór Jadwiga Kwiecień, ilustracje Danuta Knosała.

„Stworoki. Wizerunki stworoków śląskich” – Eugeniusz Zaczyk, Roman Nyga.

„Duchy i duszki Bojszowskie. Opowieści ludowe z Górnego Śląska” – Alojzy Lysko.

„Straszki śląskie, bohaterowie legend, bajek i przywiarek” – Ogólnopolski konkurs malarski dla dzieci     i młodzieży, VI edycja,  organizator: MDK „POŁUDNIE” w Katowicach, 2015 r.

 Dziękujemy  Justynie za udostępnienie swojego księgozbioru.

Polecamy te stronę:

O MITOLOGI SŁOWIAN POPULRANIE